1.) HEY - EJ - EY - HI - HE - Alo

2.) ALEVXX - PasqyrXX - WindowsXX - DoorXX - FlagXX -  ObjektsXX - ProjektsXX - Free PlaceXX - SUNXX - DILLXX - KurrentXX - DritXX - TerrXX 

3.) GOD - GOT - GODS - GOTER

4.) ZOT - ZOTI - ZOTA - ZOTAT

5.) ZZ - GG - HH - AA - XX

6.) Think, Mendo, - In Sleep, Ne Gjum,

7.) Say, Thuj.

8.) Help, Ndihme.

9.) Write, Shkruaj.

 

1.) HEY - EJ - EY - HI - HE - Alo

2.) ALEVXX - PasqyrXX - WindowsXX - DoorXX - FlagXX -  ObjektsXX - ProjektsXX - Free PlaceXX - SUNXX - DILLXX - KurrentXX - DritXX - TerrXX 

3.) O - GOD - GOT - GODS - GOTER - O

4.) O - ZOT - ZOTI - ZOTA - ZOTAT - O

5.) ZZ - GG - HH - AA - XX

6.) Think, Mendo, - In Sleep, Ne Gjum,

7.) Say, Thuj.

8.) Help, Ndihme.

9.) Write, Shkruaj.

 

 

I VETMI ZOT SI THIRRET.
 
GODALEVXX
ALEVGODXX
ALEVZOTIXX
ZOTIALEVXX
 
4 ANY IS HEY 4 FREE.
4 ANOTHER COST HEY 150$.